Close

Aínda sen conta?Rexístrate nun momento.

lock and key

Entra na túa conta.

Account Login

AMBAR disporá dunha Área de accesibilidade aberta a toda a cidadanía

AMBAR disporá dunha Área de accesibilidade aberta a toda a cidadanía

Unha comisión formada por voluntarios expertos xunto con técnicos da entidade realizarán distintas intervencións destinadas a favorecer a accesibilidade universal na comarca.
Coincidindo coa aprobación polo parlamento galego da nova Lei de accesibilidade de Galicia, o pasado día 27 de novembro a asociación AMBAR promoveu a constitución dun espazo operativo específico nesta materia. Examinará o estado da accesibilidade nos municipios de Rianxo, Boiro, Pobra, Ribeira e Porto do Son e promoverá fórmulas para favorecer o uso por todas as persoas en igualdade de condicións, da contorna física, o transporte, a información e as comunicacións, e outros servizos e instalacións abertos ao público, tanto en zonas urbanas como rurais.
Na reunión celebrada durante a mañá do xoves no Centro de Recursos dá Barbanza, constituíuse unha plataforma encargada de reforzar o labor da área de accesibilidade, a Comisión de accesibilidade, formada por membros de AMBAR e doutras entidades cuxo denominador común é a vocación de actuar como ?axentes pola accesibilidade e a participación social?, e que está formada voluntarios expertos de diversas poboacións da comarca.
No encontro, coordinado por Toño Nóvoa e Alicia Romero, acordouse que a área de Accesibilidade realizará funcións de respaldo, mediación, colaboración e asistencia, mediante intervencións da Comisión de Accesibilidade e o Equipo Técnico, adscritos á Oficina de Igualdade de Oportunidades de AMBAR.
Tratouse dun acto moi frutífero, que tamén serviu para a realización dun taller que, dirixido por Carlos Millet, técnico de accesibilidade de AMBAR, tratou sobre a identificación e eliminación de obstáculos e barreiras de acceso, aplicada aos edificios, as vías públicas, o transporte e outras instalacións exteriores e interiores como escolas, vivendas, establecementos administrativos e sanitarios e lugares de traballo, así como aos servizos de información e comunicacións.
Ao longo da xornada tratáronse distintas fórmulas de colaboración e propostas concretas de traballo que buscan ofrecer máis servizos aos veciños da comarca e ao fomento da innovación e a cooperación con institucións públicas e privadas, así como expertos en diversas disciplinas relacionadas coas actividades humanas e os usos públicos, como forma de abordar a solución dunha das grandes carencias dos municipios de Barbanza que se ha de resolver mediante o uso activo da nova lei de accesibilidade galega.

ÁREA DE ACCESIBILIDADE DE ÁMBAR
Servizos ao cidadán e á comunidade
Que fai?
Información e orientación sobre accesibilidade e deseño universal a Persoas con diversidade funcional, familias e cidadáns en xeral sobre dereitos, obrigacións e recursos existentes para as persoas con diversidade funcional.
Información e asesoramento a persoal de administración e de servizos ao público sobre a forma máis adecuada de mellorar a accesibilidade e facilitar o uso de servizos ás persoas usuarias que precisen apoios.
Xestión de apoios que faciliten e promovan a autonomía persoal e melloren a calidade de vida tanto a nivel persoal como social.
Estudo e valoración dos problemas de accesibilidade dentro da comunidade que nos permitan afrontar eficazmente a eliminación de barreiras. Adaptación funcional da contorna: viario, espazo público, negocios, fogar, etc.
Sensibilización da comunidade sobre os temas de accesibilidade, mediante a organización de xornadas informativas, cursos de formación específica, grupos de traballo etc.
Apoio ao desenvolvemento e cumprimento da lexislación.
Como opera?
A área de Accesibilidade, adscrita á Oficina de Igualdade de Oportunidades de AMBAR, realiza funcións de respaldo, mediación, colaboración e asistencia, mediante intervencións da Comisión de Accesibilidade e do Equipo Técnico da asociación.
Onde está?
No Centro de Recursos dá Barbanza, en San Roque-Frións, en Ribeira.